Informasjonssikkerhet i forskning


Personopplysningsloven stiller krav om at den som er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger skal sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger gjennom planlagte og systematiske tiltak.

Behandlingsansvarlig (i helseregisterloven kalt databehandlingsansvarlig) er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Universitetet i Stavangerer er behandlingsansvarlig for forskningsprosjekter som gjenomføres av studenter eller forskere ved UiS.


Sist oppdatert av Marianne Gjerlaugsen (29.01.2016)

Skriv ut artikkel print symbol