NTL UiS


Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og i virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner). NTL er et av de største fagforbundene i LO, og har i dag ca. 50.000 medlemmer.

NTL organiserer ansatte på universiteter og høgskoler over hele landet. Vi i NTL mener det er viktig at alle ansatte på en arbeidsplass kan stå sammen, og vi organiserer derfor som eneste fagforening alle ansattgrupper på universiteter og høgskoler: Professorer, førsteamanuenser, universitetslektorer, konsulenter, rådgivere, ingeniører, driftspersonell, renholdere og alle andre. Vi har også studentmedlemmer.

Som NTL-medlem har du en solid fagforening med dyktige tillitsvalgte i ryggen når du opplever problemer i arbeidsforholdet. Som NTL-medlem får du hjelp til å kreve de lønns- og arbeidsvilkårene som du har rett til etter avtaleverket som gjelder for den virksomheten du jobber i. Under tariffoppgjørene arbeider NTL for at alle skal sikres en jevn og god lønnsutvikling, uansett hvor du jobber og hva du jobber med.

 


Sist oppdatert av Anne Marit Aspenes (05.06.2014)

Skriv ut artikkel print symbol