ERASMUS+ Undervisningsmobilitet


ERASMUS+ Undervisningsmobilitet gir faglig ansatte muligheten til å reise på undervisningsoppdrag ved en Erasmus+ partnerinstitusjon. Stipendet kan også brukes til å invitere inn en gjesteforeleser fra en bedrift/organisasjon i utlandet.

Hovedmålet med ERASMUS+ undervisningsmobilitet er å bidra til å internasjonalisere utdanningstilbudet i Europa, øke språk- og kulturkunnskaper og -forståelse og skape tettere bånd mellom utdanning og arbeidsliv. Stipendene inne Erasmus+ undervisningsmobilittet kan kun benyttes av vitenskapelige ansatte ved UiS.

Vilkår

 • Søknaden må begrunnes ut fra nytte og anvendelse innen eget arbeidsområde. Søker må vise til konkrete planer for gjennomføringen. Plan for oppholdet vedlegges søknaden.
 • Det er krav om minimum 8 undervisningstimer per uke (eller noen kortere dersom kortere oppholdstid). Hvis mobilitet varer lenger enn en uke, skal minimum antall undervisning timer for en ufullstendig uke være proporsjonal med hele uken. Hvis undervisnings aktiviteten er kombinert med en trenings aktivitet i en enkelt periode i utlandet, reduseres minimum 4 undervisning timer per uke (eller noen kortere dersom kortere oppholdstid).
 • Det er minimums antall undervisningstimer for inviterte ansatte fra bedrifter.
 • Oppholdet må være avklart med nærmeste overordnede, også med hensyn til kostnader utover stipendet. Nærmeste overordnede skal derfor godkjenne søknaden med signatur før den sendes inn.
 • Vertsinstitusjonen må erklære at de vil ta imot søkeren gjennom å signere arbeidsplanen (les: learning agreement)
 • Oppholdet må finne sted mellom 1. september 2018 og være avsluttet innen 31. august 2019.
   

SØKNADSSKJEMA

 

Søknadsprosedyre
For studieåret 2018-2019 er det løpende søknadsfrist inntil midlene er fordelt. Arbeidsplan for undervisningsoppdrag og ansattmobilitet brukes som søknadsskjema. Disse må ha både nærmeste leder sin signatur og vertsorganisasjonens/universitetets signatur for å bli behandlet av Euraxess Mobility Centre UiS (EMCU).

 1. Last ned og fyll ut søknadsskjema på pc (ikke håndskrevet)
 2. Innhent signaturer fra leder og vertsuniversitet og signer selv
 3. Send søknaden, med kopi av programmet for oppholdet, i scannet form til post@uis.no. Saksbehandlingstid er inntil to uker
 4. Den reisende mottar bekreftelse på tildelt stipend fra EMCU. Stipendavtalen må signeres og returneres til post@uis.no
 5. Søknad må sendes før avreise - det kan ikke søkes om midler i etterkant av oppholdet

Type:
Stipendet kan brukes på to måter:

 • Undervisningsoppdrag i utlandet for en UiS-ansatt hos et av våre partneruniversiteter (dette er den vanligste måten å benytte stipendet)
 • Invitere gjesteforeleser fra bedrift/organisasjon i utlandet til egen enhet for undervisning. Hensikten er å styrke forbindelsene mellom utdanning og arbeidsliv. I inneværende periode har vi ikke midler til å prioritere gjesteforelsere fra utlandet.

Varighet
2 dager - 2 måneder. UiS har ikke laget egne maksimallengder for utenlandsopphold, men vi ønsker at flest mulig ansatte får delta i ordningen. Av den grunn vil vi først og fremst innvilge opphold på 1-2 ukers varighet. Minimumslengde er 1-2 reisedager (t/r) + mimimum 2 oppholdsdager ved samme universitet. Du kan kun få reisestøtte dersom reisedagene dine gjennomføres dagen før / dagen etter at undervisningsoppdraget begynner / slutter.

Bekreftelse på gjennomført opphold
Etter avsluttet undervisningsoppdrag må du sende inn bekreftelse på gjennomført opphold. Bruk gjerne dette dokumentet  Bekreftelse på undervisningsopphold. Bekreftelsen sendes til post@uis.no.

Rapport etter endt opphold
Etter avsluttet opphold vil den deltaker få automatisk tilsendt et elektronisk rapporteringskjema. Det er et absolutt krav om at rapport leveres for at stipendet skal bli utbetalt.

Støttesatser
Stipendet utgjøres av to underkategorier: Reise- og oppholdsutgifter:

 • Reiseutgifter: Denne kalkuleres ut fra hvor langt du reiser i km.
 • Oppholdsutgifter beregnes fra landkategorier med tilhørende levekostnader

Stipendsatsene finner du her. Eurokursen varierer, men vi bruker en fast kurs til utbetaling av stipend. Kursen blir fastsatt  den dagen UiS får overført stipendmidler fra SIU.

Husk at stipendet er å regne som et tilskudd, og ikke som fullfinansiering. Søkeren er selv ansvalig for å avklare reiseoppgjør med sin nærmeste leder.

For spørsmål, kontakt Euraxess Mobility Centre UiS (EMCU); Kathrine Molde, tlf.: 518 31744, eller Kjetil Kiil Halvorsen, tlf.: 51833009, e-post euraxess@uis.no


Sist oppdatert av Kathrine Molde (07.08.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Verktøy 2017-2018

Finansiering:

EUs distansekalkulator

Støttesatser for norske deltakere


Retningslinjer for tildeling av Erasmusstipend til ansatte ved Universitetet i Stavanger


Håndbok for ansatt- og lærermobilitet


Erasmus+ avtaler ved fakultetene


Kontaktperson for Erasmus+ ansatt- og undervisningsmobilitet:
Seniorkonsulent Kathrine Molde, tlf.: 51 83 17 44, epost euraxess@uis.no


Disclaimer:
This project has been funded with support from the European Commission. This publication (communication) reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.