ERASMUS+ Ansattmobilitet


ERASMUS+ Ansattmobilitet gir ansatte muligheten til å hospitere eller delta på kurs eller andre opplæringsaktiviteter hos en Erasmus+ partnerinstitusjon eller annen organisasjon i Europa.

Hovedmålet med Erasmus+ ansattmobilitet er å støtte kompetanseutvikling for ansatte ved høyere utdanningsinstitusjoner og styrke kapasiteten til den enkelte ansatte til å arbeide i en internasjonal kunnskapsbedrift. Alle ansatte kan delta i Ansattmobilitet, så vel vitenskapelige som teknisk-/administrativt ansatte.

Vilkår

 • Søknaden må forankres i enhetens/institusjonens strategi og begrunne oppholdet med praktisk nytte for den ansatte og arbeidsgiver. Søker må vise til konkrete planer for gjennomføringen. Plan for oppholdet vedlegges søknaden.
 • Oppholdet må være avklart med nærmeste overordnede, også med hensyn til kostnader utover stipendet. Nærmeste overordnede skal derfor godkjenne søknaden med signatur.
 • Vertsorganisasjonen må erklære at de vil ta imot søkeren gjennom å signere arbeidsplanen.
 • Oppholdet må finne sted mellom 1. september 2018 og være avsluttet innen 31. august 2019.
   

SØKNADSSKJEMA

 

Søknadsprosedyre
For studieåret 2018-2019 er det løpende søknadsfrist inntil midlene er fordelt. Plan for oppdrag og ansattmobilitet brukes som søknadsskjema. Disse må ha leders signatur og vertsorganisasjonens signatur for å bli behandlet av Euraxess Mobility Centre UiS (EMCU):

 1. Last ned og fyll nøye ut søknadsskjema på pc (ikke håndskrevet)
 2. Innhent signaturer fra leder og vertsorganisasjon/universitet og signer selv
 3. Send søknaden, sammen med program for oppholdet, i scannet form til post@uis.no. Saksbehandlingstid er to uker
 4. Den reisende mottar bekreftelse på tildelt stipend fra EMCU. Stipendavtalen må signeres og returneres til post@uis.no.
 5. Søknad MÅ sendes før avreise - det kan ikke søkes om midler i etterkant av oppholdet

Hva kan du delta på?
Hospitering, kurs og opplæringsaktiviteter enten ved partnerinstitusjon eller annen organisasjon/bedrift i utlandet. Mange universiteter arrangerer egne ansattutvekslingsuker som du kan delta på.
NB: Konferanser er ikke støtteverdige i Erasmus+.

Varighet
2 dager - 2 måneder. UiS har ikke laget egne maksimallengder for utenlandsopphold, men vi ønsker at flest mulig ansatte får delta i ordningen. Av den grunn vil vi først og fremst innvilge opphold på 2 dager til 2 ukers varighet. Minimumslengde er 1-2 reisedager (t/r) + 2 oppholdsdager som må være på samme universitet. Du kan kun få reisestøtte dersom reisedagene dine gjennomføres dagen før / dagen etter at undervisningsoppdraget begynner / slutter.

Bekreftelse på gjennomført opphold
Under oppholdet du få en bekreftelse fra vertsinstitusjon / -organisasjon på at du har gjennomført oppholdet. Bruk gjerne dette dokumentet som grunnlag: Bekreftelse på gjennomført ansattmobilitet. Bekreftelsen sendes til post@uis.no.

Rapport etter endt opphold
Etter avlsluttet opphold vil den enkelte få automatisk tilsendt et elektronisk rapporteringskjema. Det er et absolutt krav om at rapport leveres for at stipendet skal bli utbetalt.

Støttesatser
Reisestøtten kalkuleres ut fra EU-kommisjonens distansekalkulator, og støtte til opphold regnes ut med faste satser basert på kategorier av land sortert etter kostnadsnivå. Satsene  finner du her.

Stipendet utbetales ikke til den enkelte, men til enheten. Husk at stipendet er å regne som et tilskudd til reise- og oppholdsutgifter, og ikke som fullfinansiering. For de alle fleste vil reise- og oppholdskostnadene utgjøre  mer enn stipendet dekker. Søkeren er selv ansvarlig for å avklare reiseoppgjør med sin nærmeste leder.

For spørsmål, kontakt Euraxess Mobility Centre UiS (EMCU); Kathrine Molde, tlf.: 518 31744, eller Kjetil Kiil Halvorsen, tlf.: 51833009, epost euraxess@uis.no.


Sist oppdatert av Kathrine Molde (07.08.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Verktøy 2017-2018

Finansiering:

EUs distansekalkulator

Støttesatser for norske deltakere


Retningslinjer for tildeling av Erasmusstipend til ansatte ved Universitetet i Stavanger


Håndbok for ansatt- og lærermobilitet


Erasmus+ avtaler ved fakultetene


Kontaktperson for Erasmus+ ansatt- og undervisningsmobilitet:
Seniorkonsulent Kathrine Molde, tlf.: 51 83 17 44, epost euraxess@uis.no


Disclaimer:
This project has been funded with support from the European Commission. This publication (communication) reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.