Informasjon til faglærere


Informasjonen på denne siden vil hjelpe forelesere og andre ansatte med å gjøre selve undervisningstilbudet mer universelt, og opplyse om hvordan man kan tilpasse det til den enkelte dersom universell tilpasning ikke er mulig.

Usynlige funksjonshemninger på universitet
 
Stadig flere studenter med usynlige vansker etterspør tilrettelegging’
Fra Universitetsavisa (2012).

En kort video hvor en foreleser snakke om studenter med usynlige vansker.  Fra The Open University


Universell utforming av læringsmiljø

Læringsmiljøet skal være inkluderende og favne mangfoldet blant studentene uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion eller funksjonsevne. Dette er ingen enkel oppgave. I denne artikkelen fra Universell.no får du en del gode tips.

universell.no er et nettsted om universell utforming og individuell tilrettelegging i høyere utdanning i Norge.  Det er mye informasjon og råd her.

 
Universelt utformede forelesninger

Prosjekt om universell utforming av ordinære BA-emner ved Universitetet i Oslo
Institutt for kulturstudier. Skrevet av Zenia Chrysostomidis og Ragni Indahl i 2004.

Kan en undervisningsinstitusjon eller foreleser nekte studenter å ta lydopptak av forelesninger til privat bruk?


Podcast som læringsmiddel for å skape et inkluderende læringsmiljø

Hvorfor podcast? 22 argumenter for å bruke podcast i undervisningen.

Podcast av forelesning  (PDF)

Podcast og universell utforming  - Foredrag av Bent Kure om hvordan du kan lage podcast av din undervisning.


Hvordan tenke universell utforming av undervisning i It's Learning

Denne artikkelen er skrevet med tanken på Classfronter, men det meste kan overføres til It's Learning.


Å ha studenter med dysleksi

University of Nottingham - En ressurs for forelesere om dysleksi.

Thinking about dyslexia: A staff resourcse for developing practice - Video som gir et innblikk I hvordan studenter opplever dysleksi i sine studier, og hvordan ansatte ved Universitet i Newcastle underviser for å gi dem best mulig støtte.

Dyslexia and genetics


ADHD

Innsikt - Tidsskrift om ADHD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi

Studenter med ADHD. Kort oversikt på engelsk.

Hvordan studere med ADHD?


Minoritetspråklige studenter i klassen?

Strategier for å forbedre læring - Undervisning av minoritetsspråkelig studenter 

Vi og De - En håndbok om kommunikasjon på tvers av kulturer fra Utlendingsdirektoratet.Hvordan hjelpe studenter med å få mer ut av gruppearbeid?

Minoritetsspråklige og studenter med dårlig selvtillit har ofte vanskeligheter med gruppearbeid.  Denne videoen, som er laget ved UiA, gir tips om hvordan gruppearbeid kan bli mer effektivt og dermed hjelpe mange studenter.


Pedagogisk tilgjengelighet for studenter med en hørselshemming

For studenter med hørselstap er det gjerne kommunikasjonssituasjonene som innebærer ekstra utfordringer. Kommunikasjon er et betydelig element i en læringssituasjon, derfor er det viktig at en setter fokus på å tilrettelegge de kommunikasjonsarenaer en student møter. Les mer om dette her.


Interessante artikler

Funksjonshemmedes rettigheter i høyere utdanning.

Revmatisme - den skjulte sykdommen. UiS har studenter med revmatisme. Hvordan påvirker sykdommen deres studiesituasjon?

Studenter med usynlig funksjonshemming vurderer å slutte. I en rapport fra Unge funksjonshemmede som ble lagt fram i mars 2012 kommer det fram at 72 prosent av studentene med usynlige funksjonshemminger har vurdert å slutte på studier eller fag på grunn av mangel på tilrettelegging.


Mer informasjon

Hvis du opplever at studentene har behov for hjelp utenfor ditt ansvars- og kompetanseområde, så be dem ta kontakt med høyskolelektor / rådgiver Emma Arthur emma.arthur@uis.no  for videre informasjon.


Sist oppdatert av John David Didriksen (22.10.2013)

Skriv ut artikkel print symbol