Universitetsbiblioteket


Du vil nå bli sendt til bibliotekets eksterne nettsider. Vi har gjort endringer som ikke fungerer på ansatt.uis.no.
Derfor vil du en periode bli overført til de eksterne sidene, inntil ny løsning for ansatt.uis.no er på plass.

Vennligst ta kontakt med oss på ub@uis.no hvis det er noe du ikke finner.

 

Bibliotekets nettsider på UiS.no

 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (24.10.2017)

Skriv ut artikkel print symbol