Valg til fakultetsstyrer og museumsstyre // Election to the Faculty Boards and the Museum Bord


I perioden 08.06 - 14.06.2017 skal det velges medlemmer og varamedlemmer til fakultetsstyrer og museumstyre. During the period from 2017.06.08 to 2017.06.14 there will be conducted elections of members and deputy members to the Faculty Boards and to the Museum Board.

Disse er (foreløpige benevnelser) // These are (preliminary designations):

 • Arkeologisk museum // Archeological Museum
 • Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora // Faculty of Arts and Education
 • Fakultet for musikk og dans // Faculty of Music and Dance
 • Nytt samfunnsvitenskapelig fakultet // New Faculty of Social Sciences
 • Helsevitenskapelig fakultet // Faculty of Health Sciences
 • Handelshøgskolen UiS // University of Stavanger Business School
 • Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet // Faculty of Science and Technology

 

Museumsstyret og fakultetsstyrene skal ha følgende interne medlemmer:

Museumsstyret:

 • 3 faglig ansatte og 5 varamedlemmer i rekkefølge

 • 1 teknisk-administrativt ansatt og 2 varamedlemmer i rekkefølge

Fakultetsstyrer:

 • 4 faglig ansatte, høyst en fra hvert instiutt, og 6 varamedlemmer i rekkefølge

 • 1 teknisk-administrativt ansatt og 2 varamedlemmer i rekkefølge

Mandat og sammensetning framgår av styresak US 13/17.

 

Tidsplan for valg

Manntallene vil bli lagt ut 15.05.2017.

Nominasjonsfristen er 22.05.2017 - kl. 15.00.  En velger kan nominere kandidater fra egen gruppe, jf. valgreglementets § 6 nr.1

Nominasjonsskjema.  

Lenke til valgportalen (elektronisk valg) vil bli sendt ut når valget starter, 08.06.2017 - kl. 08.00.

 

The Museum Board and the Faculty Boards museum have following internal members::

The Museum Board

 • 3 members from the academic staff and 5 deputies in order

 • 1 member from the technical and administrative staff and 2 deputies in order

The Faculty Boards

 • 4 members from the academic staff, not more than one member from each institute, and 6 deputies in order

 • 1 member from the technical and administrative staff and 2 deputies in order

Mandate and composition are described in the UiS Board case, US 13/17.

 

Schedule for elections

The electoral rolls will be published 2017.05.15.

The nomination deadline is 2017.05.22 at 15:00. A voter can nominate candidates from his/hers own group, see  valgreglementets § 6 nr.1

Nomination form.  

Link to the election portal (electronical election) will be sent to the voters 2017.06.08 at 08:00.

 


Sist oppdatert av Gry Åse Tjørhom (15.05.2017)

Skriv ut artikkel print symbol