UiS Kunstforening


UiS kunstforening har som formål å arbeide for økt kunnskap og forståelse av kunst gjennom innkjøp og utlodning av kunstverk.

Kunstforeningen har en treårig syklus. Ny tre-årssyklus begynner 1. januar 2019. Fast- og midlertidig ansatte (med ansettelsesforholdet lenger enn et år) ved Universitetet i Stavanger kan bli medlemmer. Medlemmene binder seg for hele utlodningsperioden. Innmelding må fortrinnsvis skje før 1. oktober første år av trekningsperioden. En evt. utmelding må skje innen 1. mars første året i trekningsperioden. Medlemsskapet er pt kr 150 pr mnd, som trekkes fra lønnen.

A og B kunsttrekning
Medlemmene er garantert å vinne én A-gevinst og én B-gevinst  i løpet av syklusen. Trekningskveld arrangeres i slutten av november hvert år.

Dersom du ønsker ytterligere informasjon er vi tilgjengelige på kunstforeninge@uis.no

Velkommen som medlem!


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (29.11.2017)

Skriv ut artikkel print symbol