Referat fra møte 02.10.2007


Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene på Det humanistiske fakultet, 2.10.07
Dato: 2.10.07
Tid: 15.00
Sted: Møterom A-214 Hagbard Lines hus


Til stede:

Fra tjenestemannsorganisasjonene:
Åge Hultgren Forskerforbundet (FF)
Astrid Engelsgjerd Parat
Gaute Auestad Utdanningsforbundet (UF)

Fra arbeidsgiver:
Tor Hauken dekan
Odd Folke Topland fakultetsdirektør
Synnnøva Drange økonomimedarbeider
Inger Erevik Pedersen økonomimedarbeider
Olav Kylland referentSak 20/07 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Ingen merknader.


Sak 21/07 Godkjenning av referat fra møte den 21.09.07 (vedlagt)

Ingen merknader.


Sak 22/07 Forslag til budsjett 2008 (grovbudsjett for innlevering innen 4. oktober).

Dekan redegjorde for saken og delte ut skriftlig orientering.

FF understreket at dette er en orienteringssak og at man her ikke tar stilling til de foreslåtte tiltakene.

Sist oppdatert av Olav Kylland (16.04.2008)

Skriv ut artikkel print symbol