Referat fra møte 20.11.07


Dato: 20.11.2007
Tid: 09.00 - 10.00
Sted: Møterom HL A-214
Til stede:

Fra tjenestemannsorganisasjonene:
Leith Symington Forskerforbundet (FF)
Anders M Andersen Norsk tjenestemannslag (NTL)
Gaute Auestad Utdanningsforbundet (UF)

Fra arbeidsgiver:
Tor Hauken dekan
Odd Folke Topland fakultetsdirektør
Grete Marnburg referent

Fravær:
Astri Engelsgjerd (Parat)
Sverre Olsrud (MFO)


Sak 27/07 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

NTL: Sakspapirene kommer for sent i forhold til gjeldende frister.
UF og FF: Er enige
Ellers ingen merknader


Sak 28/07 Drøftingssak: Utlysning av stillinger

- Førsteamanuensis i lesevitenskap

Organisasjonene støtter fremlagt forslag.

- Førsteamanuensis i spansk

NTL: Setter spørsmålstegn ved fast tilsetting og etterspør vedtak i saken.

Dekan: Kommer opp som sak i styre torsdag 22. nov.

NTL: Følgen kan bli utkonkurrering av andre språkfag

FF: Midlertidig stilling v.s. fast stilling?

Dekan: Fast stilling trekker til seg bedre og mer kvalifiserte folk.

UF: Viktig å satse på det som samfunnet etterspør.

Organisasjonene støtter fremlagt forslag.


- Professor/ førsteamanuensis i matematikkdidaktikk

Organisasjonene støtter fremlagt forslag


Sist oppdatert av Olav Kylland (16.04.2008)

Skriv ut artikkel print symbol