Referat fra møte 10.12.2007


Korrigert referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene 10.12.2007
(Korrigeringer understreket)

Dato: 10.12.07
Tid: 14.00 - 15.40
Sted: HLA-214


Til stede:

Fra tjenestemannsorganisasjonene:
Leith Symington Forskerforbundet (FF)
Astrid Engelsgjerd Parat
Gaute Auestad Utdanningsforbundet (UF)

Fra arbeidsgiver:
Tor Hauken dekan
Odd Folke Topland fakultetsdirektør
Synnnøva Drange økonomimedarbeider (sak 31/07)
Inger E: Pedersen økonomimedarbeider (sak 31/07)
Olav Kylland referentSak 29/07 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
Ingen merknader.

Sak 30/07 Godkjenning av referat fra møte den 20.11.2007
Ingen merknader.

Sak 31/07 Drøfting av budsjett for 2008
Dekan orienterte. Organisasjonene hadde ingen innvendinger mot saken.

Sak 32/07 Informasjonssak: Implementering av OU-prosessen.
Fakultetsdirektøren orienterte. Organisasjonene hadde ingen innvendinger mot saken.

Sak 33/07 Orientering om stillinger
Fakultetsdirektøren orienterte om følgende:
- Gunnar Nerheim tilsettes i midlertidig 20 % stilling som prosjektkoordinator i perioden 1.1.08 – 30.06.08. Stillingen er underlagt dekan.
- Det tas sikte på å tilsette i 100 % stilling som studiekoordinator på IKS. Det vises til tidligere drøftingssak i møte den 30.10.07. Det blir en administrativ stilling på saksbehandlernivå.
Organisasjonene hadde ingen innvendinger.


Sist oppdatert av Olav Kylland (16.04.2008)

Skriv ut artikkel print symbol