Innreisende gjesteforskere


Innreisende gjesteforskere er en viktig del av UiS' akademiske liv og styrker kvaliteten i forskning og utdanning. Gjesteforskere som besøker fagmiljøer ved UiS skal i utgangspunktet få assistanse fra de respektive institutter og sentre som tar imot besøkende.

Institutt og sentre som mottar besøk har hovedansvaret for koordinering, men UiS kan bidra på ulike måter til å tilrettelegge for mobiliteten. I denne delen av portalen for forskermobilitet vil du etter hvert finnt informasjon om hvem som kan bistå med hva, og hvilke praktiske forhold man bør tenke på ved planlegging av besøk. Fakultetene har pr. idag ulike tilnærminger til tilrettelegging, noe som etter hvert vil fremgå av oversikten i denne portalen.

Informasjon om støtte for innreisende mobilitet er under utarbeidelse, og vil bli gjort tilgjengelig for ansatte i løpet av vårsemesteret 2016.

 


Sist oppdatert av Trym Holbek (13.11.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Forskermobilitet


Interne retningslinjer om utbetaling av stipend (UiS Økonomihåndbok)


For kontaktpersoner, se under de enkelte ordningene.