Oversikt over utlysninger og kommende frister fra NFR


I oversikten under finner du lenker til viktig informasjon om kommende utlysninger.

Noen NFR-utlysninger forekommer med en regularitet og benytter samme frist hvert år, mens andre program varierer sine utlysninger i større grad. Noen av utlysningene i oversikten under er planlagt, men er ikke enda publisert på Forskningsrådets hjemmesider. Ta kontakt med Kristin Aaser Lunde Forsknings- og Innovasjonsavdelingen for mer informasjon eller ved spørsmål om program og utlysninger.

Høsten 2018 sine utlysninger innen forskerprosjekter og kompetanseprosjekter har frist 12.09.18. Les mer om disse her
Innovasjonsprosjekter har frist 10.10.18. Les mer om disse utlysningene her.

Kommende frister fra NFR finner du her.

NFR sin totaloversikt over kommende utlysningene finner du her.  Vær oppmerksom på at denne listen ikke er fullstendig, men blir oppdatert 6 uker før fristen.

NFR sin totaloversikt over aktive programmer finner du her. Disse sidene har mye viktig informasjon om programplaner og andre viktige strategiske dokumenter og føringer som ligger til grunn for utlysningene.

 

 

 

 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (26.06.2018)

Skriv ut artikkel print symbol