Fakultets-/instituttbesøk


Dersom besøket utelukkende gjelder ett fagmiljø, eller ett fakultet, vil ansvaret ligge til det/den aktuelle fakultetet/instituttet/avdelingen.

Besøk til fakultet/institutt/fagmiljø forekommer i mange former og under mange ulike omstendigheter. Likevel er regelen at det er den enheten som mottar besøket som har vertskapsrollen. Det innebærer å avtale, forberede og koordinere aktivitetene i forbindelse med et besøk.

Alle fagenheter ved et fakultet kan involvere Internasjonalt kontors fakultetskoordinator til bistand i forbindelse med besøk. Denne vil i ulik grad kunne være med under planlegging, gjennomføring og etterarbeid.

Internasjonalt kontor (IK) og Strategi- og kommunikasjonsavdelingen (SKA) kan bidra med informasjonsmateriell og råd ved planlegging av et besøk.


Sist oppdatert av Trym Holbek (27.06.2014)

Skriv ut artikkel print symbol