Institusjonsbesøk


Besøk til ledelsen og/eller sentralt nivå ved UiS, og besøk som dekker over mer enn ett fakultet, koordineres sentralt.

Det er Internasjonalt kontor (IK) eller Strategi- og kommunikasjonsavdelingen (SKA) som koordinerer, avhengig av formålet med besøket. Internasjonalt kontor tar normalt ansvar for internasjonale besøk, og tar på seg vertskapsrollen. Ved eventuell flagging skal SKA kontaktes i god tid i forkant.


Sist oppdatert av Trym Holbek (27.06.2014)

Skriv ut artikkel print symbol