Bemanningsplaner


Universitetets bemanningsplaner er basert på vedtatt strategi og integrert som en del av enhetenes arbeid med utarbeidelse av strategier og handlingsplaner. Strategidokument og bemanningsplan er derfor to dokumenter som er sterkt sammenvevd. Bemanningsplanene er også koordinerte med økonomisk ramme og innspill til neste års budsjett.

Bemanningsplan for kommende treårsperiode legges årlig frem for styret i junimøte.
 

Bemanningsplaner 2017-2019:

Bemanningsplaner 2016-2018:

 

Bemanningsplaner 2015-2017:

 

Bemanningsplaner 2014-2016:


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (25.05.2016)

Skriv ut artikkel print symbol