Hvem er NTL UiS


NTL har representanter på alle fakultet og stabsavdelinger ved UiS.

Plasstillitsvalgte:
Teknisk-naturvitenskapelig fakultet:
Sigbjørn Hervik
Samfunnsvitenskapelig fakultet:
Nadine Zoghbi
Hans Erik Voktor, vara
Humanistisk fakultet:
Bjørn Kvalsvik Nicolaysen
Magne Rogne, vara
Arkeologisk museum:
Ellen Hagen
Ingund Svendsen, vara
Universitetsbiblioteket:
Else Sauge Torpe
Ingeborg Marie Jensen, vara
Driftsavdelingen:
Leiv Jan Støve
IT-avdelingen:
Omar Ali Abdi, vara


Styret 2017:
Leder: Anne Marit Aspenes, ESS
Nestleder: Anne-Grethe Engebretsen, UB
Kasserer og sekretær: Hilde Smedstad Moore, AM
Studieansvarlig: Ida C. Helleland, ESS og Nadine Zoghbi, SV (assistent)
Verveansvarlig: Anita Malde, TN og Ida C. Helleland, ESS (assistent)
Nettansvarlig: Lisa Søyland, UB og Hilde Smestad Moore, AM (assistent)
Styremedlem: Hans Eirik Voktor, SV
Styremedlem: Johan Andreas Thorkaas, TN
Styremedlem: Nadine Zoghbi, SV
Vara: Svitlana Timchur Kommedal, Doksen
Vara: Bente Dale, IK

 


Sist oppdatert av Lisa Søyland (13.06.2018)

Skriv ut artikkel print symbol