Hvorfor bli medlem i NTL


Som NTL-medlem kan du delta aktivt i arbeidet for et trygt og engasjerende arbeidsliv og et mer rettferdig samfunn. Vi har dyktige tillitsvalgte som arbeider for dine lønns- og arbeidsvilkår. I tillegg blir du medlem av en organisasjon med betydelig politisk innflytelse og omfattende yrkesfaglig aktivitet.

Vi i NTL UiS har som mål å være en aktiv og synlig fagforening. Hvert år arrangerer vi foredrag om aktuelle tema og medlemsmøter med middag. I forbindelse med lokale lønnsforhandlinger (2.5.1 forhandlinger) arrangerer vi workshop hvor du kan få hjelp til å skrive lønnskrav. Som medlem har du også mulighet til å delta på gratis kurs i regi av NTL sentralt og LO.

Våre medlemsfordeler:

  • Sikkerhet rundt lønns- og arbeidsforhold
  • Medbestemmelse og innflytelse på arbeidsplassen og i arbeidsmiljøet ditt
  • Gratis juridisk bistand dersom du får problemer i arbeidsforholdet
  • Muligheter for å søke utdanningsstipend
  • Norges beste innboforsikring inkludert i kontingenten
  • Tilbud om gunstig reiseforsikring samt andre forsikringer

Les mer om våre medlemsfordeler på www.ntl.no og www.lofavor.no.


Kontingenten er 1,1 % av brutto lønn, pluss premie for LO Favør kollektiv Hjemforsikring. Du kan trekke fra utgifter til fagforeningskontingent på skatten.

Kontakt oss for mer informasjon og innmelding.
Du finner også innmeldingsskjema på nettsidene til NTL: www.ntl.no


Sist oppdatert av Maria Gilje Strand (25.08.2016)

Skriv ut artikkel print symbol