Internasjonale utvekslingsuker for ansatte (Staff Exchange Weeks)


Mange universiteter og høyskoler i Europa arrangerer årlige utvekslingsuker for ansatte. Dette er et lavterskeltilbud som gir deg et ferdig program i hånden, samtidig som det gir anledning til å bli kjent med samarbeidspartnere og bygge nettverk.

Europeiske institusjoner inviterer til årlige ansattutvekslingsuker med ferdig program. Ukene kan ta form av bredt orienterte institusjonsbesøk, en kombinasjon av brede introduksjonsprogram og interessegrupper eller mer spissede, tematisk fokuserte uker. Felles for disse ukene er at de profilerer institusjonene samtidig som du får sjansen til å utvide ditt profesjonelle nettverk og heve egen kompetanse.

Det er utviklet en egen database for ansattutvekslingsuker i Europa: iMotion. Denne gir deg en løpende oversikt over de ukene som er tilgjengelige, med tilhørende påmeldingsinformasjon.

Finn din ansattutvekslingsuke her:


Sist oppdatert av Trym Holbek (13.05.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Erasmus+ utveksling


Utvekslingsuker for ansatte kan støttes med Erasmus+ stipend. Kontakt Tore Klepsvik i Utdanningsavdelingen for informasjon om ordningen.