Om UIS BIL


Bedriftsidrettslaget er åpent for alle som har UIS som sin arbeidsplass og som ønsker å delta i fysisk aktivitet og treffe kolleger i en uformell setting. Vi skal legge til rette for fysisk aktivitet, trivsel og velvære og har som mål at alle skal finne en aktivitet som passer.

Om oss:
Universitetet i Stavangers bedriftsidrettslag (UIS BIL)  er et velferdstilbud som er åpent for alle ansatte, inkludert ansatte i Studentsamskipnaden og Statsbygg. Alle som har UIS som sin arbeidsplass kan bli medlem og delta på aktviteter. Vårt formål er å fremme trivsel, bidra til at ansatte blir kjent på tvers av fakultet og enheter, samt fremme fysisk helse og en aktiv livsstil. Vårt mål er at alle skal finne en aktivitet som passer for dem. Hvis ikke tilbudet finnes, hjelper vi deg med å opprette det! Alle som melder seg inn blir bedt om å fortelle hvilke aktiviteter de er interessert i, dermed kan vi planlegge aktiviteter som medlemmer vil ha, og vi kan sette medlemmer i kontakt med andre som er interessert i samme aktivitet.


UIS BIL har egne vedtekter og et styre som velges av årsmøtet. Alle medlemmer har rett til å møte på årsmøtet. Vi har egen medlemsliste, og krever inn kontingent av medlemmene. Medlemskapet er frivillig, og koster 200 kroner per år. Styret har jevnlig styremøter, og det føres referat fra alle møter.

Styret:

Styret består i 2018 av:

Sara Mauland (leder)
Jostein Djuve
Enis Laja
Henning Stokkeland Olsen
Kathrine Molde

Wenche Øvrebø (vara)

Økonomi:

UIS BIL har et årlig budsjett på ca. 100 000. Inntektene våre består i hovedsak av kontingent fra medlemmene samt tilskudd fra velferdsutvalget. Gry Åse Tjørhom er kasserer for bedriftsidrettslaget.

 

 


Sist oppdatert av Sara Mauland (06.04.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Aktiviteter i UiS BIL

UIS Bedriftsidrettslag har tilbud om følgende aktiviteter

Bowling

Løping. 

Orientering

Sykkellag

Sykle til jobben-aksjon

Sykkelverksted

Turer og sosiale treff.

Volleyball

Fotball

Nye aktiviteter som planlegges i 2018 er fjellturgruppe og golf.

Mer informasjon om de ulike aktivitetene finner du i menyen på venstre side. Vi kan også hjelpe til med å starte nye aktiviteter.

Innmeldingsskjema