Valg til UiS sitt styre - presentasjon av kandidater // Election to the UiS Board - candidate presentation


Kandidatene Ann Kristin Bue, Harald Haukås og Jarle Urdal presenterer seg her. The candidates Ann Kristin Bue, Harald Haukås and Jarle Urdal gives their presentation here.

 


Sist oppdatert av Gry Åse Tjørhom (28.04.2017)

Skriv ut artikkel print symbol