LEDERMØTER

Dekan, fakultetsdirektør, instituttledere og senterledere møtes én gang i uken ved Det humanistiske fakultet. Disse møtene er tirsdag formiddag med få unntak.

Referater fra tidligere år