Rektormøtet


Rektormøtets medlemmer består av ledergruppen ved UiS:

 • Rektor Marit Boyesen
 • Prorektor Dag Husebø
 • Universitetsdirektør Ole Ringdal
 • Strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes
 • Forsknings- og innovasjonsdirektør Troels Jacobsen
 • Dekan Gro Ellen Mathisen ved Det samfunnsvitskaplege fakultet
 • Dekan Elaine Munthe ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
 • Dekan Øystein Lund Bø ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultet
 • Dekan Kristin Akerjordet ved Det helsevitenskapelige fakultet
 • Dekan Bjarte Ravndal ved Handelshøgskolen ved UiS
 • Dekan Morten Wensberg ved Fakultet for utøvende kunstfag
 • Direktør Ole Madsen ved Arkeologisk museum

Instruks for dagleg leiing ved Universitetet i Stavanger (pdf, 23 kb)


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (28.06.2018)

Skriv ut artikkel print symbol