Internasjonale kurs


Her finner du noen enkle oversikter over kurskataloger og organisasjoner som tilbyr kurs.

EAIE Professional Development
European Association of International Education (EAIE) tilbyr kurs og workshops for ansatte i høyere utdanning som trenger kompetanse innen internasjonalisering, strategi og ledelse, nettverksarbeid, språk, veiledning av internasjonale studenter m.m. Disse er enten organisert som frittstående kurs, eller i EAIE Academy, et ukestilbud med intensiv kursvirksomhet. Kan finansieres med .

Språkkurs

Erasmusstipend for ansatte kan også brukes til språkkurs, enten det er for å forbedre generelt språknivå eller gå på spesialiserte kurs. Her er noen anbefalinger for deg som er på jakt etter språkkurs.

Erasmusprogrammets stipend for ansatte og lærere kan benyttes til å dekke reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med kurs, også språkkurs. NB: Kun et mindretall av søknadene vi mottar blir innvilget til bruk for språkkurs. Det er viktig at søknaden demonstrerer at språkkompetanse er viktig for din enhet og at du har gjort undersøkelser selv på forhånd, helst også valgt ut et konkret kurs som kan dokumenteres.

Siden et stigende antall UiS-ansatte etterspør språkkurs, gjør vi her et forsøk på å gi noen anbefalinger for de som er på jakt etter egnede kurs:

ENGELSK

EducationUK drives av British Council. Her kan du selv søke etter kurstype og filtrere etter sted, alder, kurslengde m.m.


SPANSK

Instituto Cervantes, en offentlig organisasjon i Spania som arbeider med å organisere kurs i spansk og spre kunnskap om spansktalende lands kulturer og samfunn.


FRANSK

CampusFrance har oversikt over tilbud innen franskkurs. CampusFrance er det franske nasjonalkontoret for mobilitet og internasjonalt samarbeid


TYSK

Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) viser vei til tyskkurs av mange slag. DAAD er det tyske nasjonalkontoret for mobilitet og internasjonalt samarbeid.

 


Sist oppdatert av Trym Holbek (04.04.2017)

Skriv ut artikkel print symbol