UTFORSK


Programmet gir støtte til faglig fundert samarbeid innen høyere utdanning, med sikte på langsiktige og institusjonelt forankrede samarbeidsrelasjoner med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika.

Hovedmålet med UTFORSK (2016-2020) er å fremme internasjonalt utdanningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika. Programmet søker også å styrke samarbeid innen høyere utdanning gjennom gode koblinger mellom høyere utdanning og forskning, og samarbeid mellom høyere utdanning og arbeids- og næringsliv. UTFORSK er en videreutvikling av pilotprogrammet UTFORSK (2012-2015). Programmet er et sentralt tiltak under Panorama-strategien, regjeringens strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika (2016-2020).

UTFORSK er finansiert av Kunnskapsdepartementet, og administreres av SIU.  Tentative utlysning er 25.september 2018

Hvem kan søke?

Alle godkjente høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og samarbeidslandene kan ta del i programmet. Hovedpartner i Norge må være en akkreditert norsk institusjon for høyere utdanning eller en institusjon med akkrediterte utdanningsprogrammer. Hovedpartner utenfor Norge må være en akkreditert institusjon for høyere utdanning, offentlig eller privat, i et av strategilandene, som tilbyr akkreditert utdannelse på tilsvarende nivå som den norske søkerinstitusjonen. UTFORSK-programmet støtter både flerårige samarbeidsprosjekter og kortvarige aktiviteter.

Mer informasjon om UTFORSK er tilgjengelig på de engelskspråklige programsidene.

Les alt om UTFORSK Partnerskapsprogram på SIU sine nettsider


Sist oppdatert av Bente Dale (15.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
SIU logo
Forskningsrådet logo
UTFORSK

UTFORSK Partnerskapsprogram vil bidra til å knytte utdanning og forskning sammen. Programmet er et samarbeid mellom SIU og Forskningsrådet.