Kontaktinformasjon for IMD


Besøksadresse:
Bjergsted
4007 STAVANGER

Tlf: 51 83 40 00
Faks: 51 83 40 50
E-post: skranke-imd@uis.no

Postadresse:
Universitetet i Stavanger
4036 STAVANGER
 
 
 
EKSPEDISJONEN I BJERGSTED
Åpningstider:
Mandag-fredag
kl.10:00-11:30 og kl.12:00-15:00
 
 
Navn
Telefon
Arbeids- og ansvarsområder

Dag Jostein Nordaker
Instituttleder

51 83 40 23

 • Faglig leder

Hilde Skare
Kontorsjef

51 83 40 29

 • Administrativ leder (IMD- sekretariat)

Jannicke Fjermestad
Seniorkonsulent

51 83 40 08

 • Opptak til alle studier

 • Vedlikehold av nettsider

Lena Crosby Haug (permisjon)
Førstekonsulent

51 83 40 00

 • Ekspedisjon - post, telefon, nøkler m.m.

 • Timeplanlegging og rombooking

Steffen Christensen Bekkelund
Administrasjonskonsulent
(Vikar for Lena Crosby Haug)

51 83 40 00

 • Ekspedisjon - post, telefon, nøkler m.m.

 • Timeplanlegging og rombooking

Rønnaug Bakke
Studiekoordinator (80%)

51 83 40 06

 • Administrativ studie- og eksamenskoordinering 

 •  Bistå i arbeid og revisjon av studieplaner

 •  Oppfølging av studenter

 •  Saksbehandling

 

Nyttige lenker:

Kart

www.bjergsted.no

Håndbok for IMD ansatte

Instituttstyret ved IMD

Rombooking ved IMD

IMD Bulletin

Undervisningskrefter ved IMD


Sist oppdatert av Anne-Karin Sivle Pettersen (14.05.2013)

Skriv ut artikkel print symbol