Utdanningskvalitet


Utdanningskvalitet ved Det humanistiske fakultet holder til i A-fløy, 2. etasje i Hagbard Lines hus

 

Navn                        
Telefon      
Faggruppe/Seksjon

Fredrik Normann Skår
Rådgiver

51 83 15 64

Utdanningskvalitet:

  • Kvalitetssikring og – utvikling

  • Være saksbehandler og pådriver for Kvalitetsutvalget (KU)

  • Delta i arbeidsutvalget i KU

  • Utvikle tiltaksplaner for kvalitet og en årlig kvalitetsrapport over undervisnings-, lærings- og studiekvalitet

  • Overvåke og behandle kvalitet i undervisnings- og læringsprosesser i studieprogrammene

  • Påse at det gjennomføres emne-, fag- og studieplanevalueringer innenfor studieprogrammene og påse studentenes rolle og aktive medvirkning

  • Foreslå felles fakultetsvise retningslinjer for undervisning, prøving og vurdering, herunder bruk av ekstern sensor

  • Ta initiativ til, samordne og sørge for oppfølging av tiltak og prosjekter i samsvar med kvalitetsarbeidet

  • Utredningsarbeid for dekanen

 


Sist oppdatert av Anne-Karin Sivle Pettersen (10.05.2013)

Skriv ut artikkel print symbol