Studieadministrasjon


Studieadministrasjonen ved Det humanistiske fakultet holder til i A-fløy, 2. etasje i Hagbard Lines hus 

 

Navn

Telefon     

Faggruppe/Seksjon

Grethe Kallevik
Førstekonsulent 

51 83 35 56

Studieadministrasjon:

Aslaug Margareth Lunde
Kontorsjef

51 83 13 76

Studieadministrasjon:

Gro Njærheim
Førstekonsulent

51 83 34 13

Studieadministrasjon:

Inghild Marie Mjelva,
Førstekonsulent

51 83 29 28

Studieadministrasjon:

  • Eksamen for Institutt for kultur - og språkvitenskap (IKS): ordinær, konte og ekstraordinær eksamen

  • Utarbeiding av eksamensplan, oppmelding til eksamen (kun til kontinuasjonseksamen), innleveringsoppgaver, kandidatnummerering m.m.

  • Søknader om tilrettelegging av eksamen for studenter tilhørende IKS

  • Søknader om utvidet studierett og permisjon for studenter på IKS

  • Vitnemål for studenter ved IKS

Tone Knudsen
Seniorkonsulent

51 83 34 14

Studieadministrasjon:

Anlaug Åsnes
Førstekonsulent

51 83 34 10

Studieadministrasjon:

 


Sist oppdatert av Maria Gilje Strand (22.09.2015)

Skriv ut artikkel print symbol