Internasjonalisering


Internasjonalisering ved Det humanistiske fakultet holder til i A-fløy, 2. etasje i Hagbard Lines hus 

 

Fakultetet jobber aktivt for å tilrettelegge for mobilitet for studenter og ansatte, og fagmiljøene er engasjert i en rekke prosjekt og nettverk med internasjonal samarbeidsflate. Les mer om dette her.

Navn                                      
Telefon      
Faggruppe/Seksjon                                     

 

Trym Eystein Nicolaysen Holbek
Internasjonal rådgiver

 

51 83 13 22

Internasjonalisering:

  • Rådgivning og saksbehandling knyttet til utvikling av internasjonalt studietilbud for utenlandske studenter, tilpassing av studieplan for mobilitet for utreisende studenter, prosjektakkvisisjon, prosjektutvikling og prosjektadministrasjon

  • Bygge opp kompetanse på eksterne programmer og andre finansieringskilder

  • Kontakt med eksterne aktører, delegasjonsbesøk og representasjon

  • Koordinator for ansatt- og lærermobilitet

  • Kompetanse- og nettverksbygging internt og eksternt

  • Oppfølging av utdanningspolitikk: Bolognaprosessen, stortingsmeldinger, høringer m.m. og politisk samhandling med omverden

  • Kvalitetssikring: Evaluering, rapportering, rutineutvikling, interne kurs

  • Bistå i forefallende arbeid ved Internasjonalt kontor

 


Sist oppdatert av Anne-Karin Sivle Pettersen (10.05.2013)

Skriv ut artikkel print symbol