Human Resources - HR


Human Resources - HR ved Det humanistiske fakultet holder til i A-fløy, 2. etasje i Hagbard Lines hus 

 

Navn

Telefon     

Faggruppe/Seksjon

Janne Halseth
HR-rådgiver

51 83 35 25

Human Resources - HR:

 • personaladministrasjon med vekt på registrering av personaldata

 • utarbeidelse av personalrapporter og -statistikker

 • lønnsarbeid

 • løpende personalsaker (herunder ansettelsessaker)

 • pensjon

 • fravær

 • ferie

 • permisjoner

 • tilrettelegging av samarbeid med ansattes organisasjoner

 • bistår i HMS-arbeid og sykemeldingsoppfølging

UiS Medarbeiderhåndbok

Grete Marnburg
HR-rådgiver

51 83 35 45

Human Resources - HR:

 • personaladministrasjon, 

 • løpende personalsaker (herunder ansettelsessaker)

 • registrering av personaldata

 • personalrapportering og -statistikk

 • pensjon

 • fravær

 • permisjoner

 • sykemeldingsoppfølging

UiS Medarbeiderhåndbok

Kristine Nordbø Røgenes
HR-Rådgiver 

51 83 35 16

Human Resources - HR:

 • personaladministrasjon

 • løpende personalsaker (herunder ansettelsessaker)

 • registrering av personaldata

 • personalapportering og -statistikk

 • pensjon

 • fravær

 • permisjoner

 • HMS-arbeid

UiS Medarbeiderhåndbok

 

 


Sist oppdatert av Silje Stangeland (02.04.2014)

Skriv ut artikkel print symbol