Standard emnestørrelse på emner ved SV-fakultetet


I fakultetets handlingsplan (2005-2008) er det vedtatt ”så langt det er mulig innføre samme studiepoengstørrelse på alle emner”. Bakgrunn for dette er å øke fleksibiliteten og kunne åpne for bedre muligheter for å tilby fellesemner og valgemner på tvers av flere studieprogram.

Standard emnestørrelse på emner ved SV-fakultetet

UNIVERSITETET I STAVANGER
Det samfunnsvitenskaplige fakultet
Dekan

Journalnr. 04/1510.59. Effektuering av dekanvedtak

Til Instituttene på SV-fakultetet
Kopi Kvalitetsutvalget

STANDARD EMNESTØRRELSE VED DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

I fakultetets handlingsplan (2005-2008) er det vedtatt ”så langt det er mulig innføre samme studiepoengstørrelse på alle emner”. Bakgrunn for dette er å øke fleksibiliteten og kunne åpne for bedre muligheter for å tilby fellesemner og valgemner på tvers av flere studieprogram.

Forslaget har vært diskutert i ledergruppen for fakultetet, i lokalt utvalg (tillitsvalgte) og i instituttene. Det har fremkommet ulike synspunkter i forhold til om dette er praktisk mulig, men når det gjelder mer prinsipielt, har forslaget om lik studiepoengstørrelse bred tilslutning.

Vedtak:

- Standard emnestørrelse er 10 studiepoeng på alle emner.
- Dette skal dog ikke være til hinder for å etablere emner på 20 studiepoeng innen det enkelte studieprogram
- Omfang bacheloroppgaven settes til 20 studiepoeng
- Omfang masteroppgaven avgjøres innen det enkelte studieprogram innen rammen på 30 til 60 studiepoeng


Vedtaket gjelder for nye studieprogram ved fakultetet
Instituttene skal samordne etablerte studieprogram i tråd med vedtaket.
Vedtaket skal være implementert innen studieåret 2008/2009.

Eventuelle avvik fra vedtaket må avklares med dekan.

Stavanger 18.10.05

Marit Boyesen, dekan


Sist oppdatert av Knut Sommerseth Lie (12.10.2016)

Skriv ut artikkel print symbol