Innkalling til møte i fakultetsstsyret 11. desember 2012


Innkalling til møte i fakultetsstsyret 11. desember 2012.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (04.12.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Møteplan fakultetsstyret

Høst 2018
2. oktober
4. desember

Vår 2019
12.mars
11. juni

Saker til behandling i styret må meldes inn 5 uker før møtedato til nina.h.stava@uis.no

Styremedlemmer 1.8.2017 - 31.7.2021

Faste medlemmer (vitenskapelige):
Jan Terje Kvaløy
Tormod Drengstig
Carita Augustsson
Jon Tømmerås Selvik

Varamedlemmer i rekkefølge:
1. Aksel Hiorth
2. Bernt Sigve Aadnøy
3. Alejandro Escalona
4. Knut Jonas Espedal

Faste medlemmer (teknisk/administrative):
Hilde Carlsen Jonsbråten

Varamedlemmer i rekkefølge:
1. John Charles Grønli
2. Rebecca Adele Esaiassen

Faste eksterne medlemmer:
Kirsti Veggeland
Hans Tore Frydnes

Varamedlemmer:
Kristin Flornes
Kjell Eriksson

Studenter:
Kristine Thuestad
Jon Haugvaldstad Vik
Marius Veen Tjessem, vara


Mandat for fakultetsstyret
Reglement for fakultetsstyret
Referater og protokoller fra det tidligere Fakultetsrådet