Søknad om videreføring av programområder for forskning ved SV-fakultetet: Lenker til/informasjon om CV-er


1. PROGRAMOMRÅDESØKNAD (VIDEREFØRING): ”LAW AND ECONOMICS”

CV-er for:
Benn Folkvord
Sarah Lindeberg
Miguel Luzuriaga

finnes nå på intranett (ansattsidene)

Anja Schottner 

 
2. PROGRAMOMRÅDESØKNAD (VIDEREFØRING): ”ARBEIDSMARKEDSØKONOMI”

CV-er for:
Venche Furre Haaland
William Gilje Gjedrem

finnes nå på intranett (ansattsidene)

Stein Tore Nilsen


3. PROGRAMOMRÅDESØKNAD (VIDEREFØRING):”FOOD MARKETS AND FOOD CONSUMPTION”

CV for:
Hilde Ness Sandvold

finnes nå på intranett (ansattsidene)

Kristin Helen Roll
Mette Vabø
Erik Mehl
Arne Sørvig
 

4. PROGRAMOMRÅDESØKNAD (VIDEREFØRING): ”SAMFUNNSVITENSKAPELIG TEORI OG METODE INNEN RISIKOSTYRING OG SAMFUNNS-SIKKERHET”

CV-er for:
Preben Lindøe
Odd Einar Olsen
Ortwin Renn
Ron Westrum
Kenneth A Pettersen
Elizabeth Jacqueline Kewell
Sissel Jore Haugdal

finnes på denne nettsiden
 

5. PROGRAMOMRÅDESØKNAD (VIDEREFØRING): ”TVERRFAGLIG KJØNNSFORSKNING (PTK)”

CV-er for:
Nora Simonhjell
Brita Strand Rangnes

finnes nå på intranett (ansattsidene).

Kristine Rørtveit


6. PROGRAMOMRÅDESØKNAD (VIDEREFØRING): ”REISELIVSLEDELSE”

CV-er for:
Truls Engstrøm
Åsa Grahn
Svein Larsen
Anethe Sandve

finnes nå på intranett (ansattsidene).

James Higham
Tommy D. Andersson 
Donald Getz
Ester Pereira


7. PROGRAMOMRÅDESØKNAD (VIDEREFØRING):”SCANDINAVIAN HOSPITALITY RESEARCH GROUP (SHRG)”

CV-er for:
Svein Larsen
Truls Engstrøm

finnes nå på intranett (ansattsidene). 

Carina Hallin
Åse Helene Bakkevig Dagsland
Tove Helland Hammer
Tommy D. Andersson
Gro Ellen Mathiesen
Donald Getz
Zhenpeng Luo
 

8. PROGRAMOMRÅDESØKNAD (VIDEREFØRING):”SAMFUNNSVITENSKAPELIG RUSFORSKNING”

CV-er for:
Svanaug Fjær
Jan Erik Karlsen
Alice Kjellevold
Anne Grete Jenssen
Aase Bø-Rygg

finnes nå på intranett (ansattsidene).

Marie Smith-Solbakken
Philiph Lalander
Hans Jørgen Wallin-Weihe
Sverre Nesvåg


9. PROGRAMOMRÅDESØKNAD (VIDEREFØRING): ”HELSEFREMMING VED KRONISKE HELSEPLAGER”

CV-er for:
Terje A. Murberg
Marie Undheim
Anne Marie Lunde Husebø
Kristin H Urstad
Kjersti Tharaldsen

finnes nå på intranett (ansattsidene).

Ingvild Morken
 

10. PROGRAMOMRÅDESØKNAD (NY): PROFESJONELLE RELASJONER I VELFERDSYRKER – PRIVY (FS SV 42/12)

CV-er for:
Ellen Ramvi
Kari Vevatne
Åse Dagmar Knaben
Gerd Abrahamsen
Kjetil Moen
Inger Emile Værland

finnes på intranett (ansattsidene).

Lynn Froggett
Ingrid Leiknes (ny direkte lenkt)
 


Sist oppdatert av Marianne Gjerlaugsen (05.11.2012)

Skriv ut artikkel print symbol