Protokoll fra styremøte ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 3. mai 2012.


Protokoll fra styremøte ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Protokollen godkjennes i neste styremøte.


Sist oppdatert av Silje Stangeland (21.05.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Møteplan fakultetsstyret

Høst 2018
2. oktober
4. desember

Vår 2019
12.mars
11. juni

Saker til behandling i styret må meldes inn 5 uker før møtedato til nina.h.stava@uis.no

Styremedlemmer 1.8.2017 - 31.7.2021

Faste medlemmer (vitenskapelige):
Jan Terje Kvaløy
Tormod Drengstig
Carita Augustsson
Jon Tømmerås Selvik

Varamedlemmer i rekkefølge:
1. Aksel Hiorth
2. Bernt Sigve Aadnøy
3. Alejandro Escalona
4. Knut Jonas Espedal

Faste medlemmer (teknisk/administrative):
Hilde Carlsen Jonsbråten

Varamedlemmer i rekkefølge:
1. John Charles Grønli
2. Rebecca Adele Esaiassen

Faste eksterne medlemmer:
Kirsti Veggeland
Hans Tore Frydnes

Varamedlemmer:
Kristin Flornes
Kjell Eriksson

Studenter:
Kristine Thuestad
Jon Haugvaldstad Vik
Marius Veen Tjessem, vara


Mandat for fakultetsstyret
Reglement for fakultetsstyret
Referater og protokoller fra det tidligere Fakultetsrådet