Internasjonalisering ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora


Fakultetet jobber aktivt for å tilrettelegge for mobilitet for studenter og ansatte, og fagmiljøene er engasjert i en rekke prosjekt og nettverk med internasjonal samarbeidsflate.

Arbeidsstøtte for ansatte:
ansatt.uis.no/internasjonalt

Studentmobilitet - info for studenter:
student.uis.no/utveksling

Les om fakultetets internasjonale samarbeid på eksternsidene


Sist oppdatert av Siri Jeanette Pedersen (07.08.2017)

Skriv ut artikkel print symbol