Russlandsprogrammet


Russlandsprogrammet er en satsning som gir støtte til samarbeid mellom norske og russiske høyere utdanningsinstitusjoner.

Målet med programmet er styrket norsk-russisk kunnskapsamarbeid på områder der Norge og Russland har felles interesser. Russlandsprogrammet er finansiert av Utenriksdepartementet (UD) og administrert av SIU og dekker aktivitet i perioden 2017 til 2020.

Høsten 2017 lyser SIU ut inntil 21 millioner kroner til treårig prosjektsamarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og Russland. Utlysningstekst og søknadsskjema blir tilgjengelig i august 2017. Det kan søkes om støtte på inntil 2 millioner kroner per prosjekt. 

Søknadsfrist er 1.november  2017, kl. 15.00 CET.

I perioden 2011-2016 har Russlandsprogrammet gitt støtte til 14 flerårige samarbeidsprosjekter og 43 avgrensede tiltak, med en samlet støtte på totalt 53,9 millioner kroner. Detaljer om de støttede prosjektene finnes i SIUs prosjektkatalog

Se SIU sine nettsider for fullstendig omtale og utlysninger

I perioden 2011-2016 har Russlandsprogrammet gitt støtte til 14 flerårige samarbeidsprosjekter og 43 avgrensede tiltak, med en samlet støtte på totalt 53,9 millioner kroner. Detaljer om de støttede prosjektene finnes i SIUs prosjektkatalog

For spørsmål ta kontakt med fakultetskoordinator på Internasjonalt kontor.


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (19.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol