IT-rådet ved UiS


I forbindelse med at IT-strategien ved UiS ble vedtatt i universitetsstyret i september 2010, ble det besluttet at det også skulle opprettes et eget IT-råd som skal følge opp IT-strategien på et bredt grunnlag.

IT-rådet skal sørge for at IT blir brukt som et strategisk verktøy og gi innspill til den årlige budsjettprosessen ved UiS for å få fram viktige strategiske IT investeringer.

IT-rådet skal sørge for at fakultetene og UiS som helhet, får ut optimal nytteverdi av sin IT-satsing og påse at opplæring, anskaffelse og samkjøring av IT-systemer blir gjort rasjonelt.

Medlemmer:
Espen von Osten Skjoldal (leder) - bibliotekdirektør
Bjarte Ravndal - instituttleder HHUiS, SV
Arne Olav Nygard - stipendiat, HF
Ståle Freyer - sjefingeniør, TN
Mads Ravn - forskningssjef, AM
Morten Rønne - leder StOr
Anne Selnes - SK-direktør, stab (i permisjon tom 29/01-12, nettredaktør Hildegard Nortvedt møter i hennes sted)

Sekretariat:
Ingrid Eggenfellner, FReS

CSO (Chief Security Officer):
Marina Davidian, IT-direktør

 


  


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (22.11.2011)

Skriv ut artikkel print symbol