Partnerskapspreogram for Nord-Amerika


Programmet gir støtte til faglig fundert samarbeid, med sikte på langsiktige og institusjonelt forankrede samarbeidsrelasjoner med Canada og USA. Programmet administreres av Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU).

 

Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika ble etablert som en del av Kunnskapsdepartementets Nord-Amerika-strategi for høyere utdanningssamarbeid. Finansieringen av programmet ble gjort permanent fra 2016.

Formålet med Partnerskapsprogrammet er å støtte samarbeid av høy kvalitet innen alle fagfelt, for å utvikle og styrke varige institusjonelle partnerskap mellom Norge, USA og Canada. Det oppfordres til partnerskap som involverer samarbeid med arbeids- og næringsliv i offentlig eller privat sektor.

Programmet skal lede til

  • Styrkede partnerskap i høyere utdanning og forskning mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge, USA og Canada
  • Økt samarbeid med arbeids- og næringsliv
  • Økt mobilitet av studenter mellom Norge og partner land, inkludert mobilitet i sammenheng med arbeidspraksis og praktisk trening

Hovedprioriteringene i strategien er:

  • Utvidet samarbeid på myndighetsnivå
  • Mer samarbeid mellom institusjoner og sterkere kobling mellom høyere utdannings- og forskningssamarbeid
  • Økt utveksling av studenter og ansatte

For ytterligere informasjon om programmet : SIU Programsider for Nord Amerika
eller kontakt fakultetskoordinator i Internasjonalt kontor.Til høyre finner du lenker til alle aktuelle dokumenter i programmet. Utlysninger annonseres på SIU sine programsider og vil også publiseres på ansattnettsidene.

Siste utlysning av programmet var 22. september 2017

Mulighet for å søke om forskningspraksis i Canda

Prosjekter støttet ved UiS
Oversikt over prosjekter finansiert fra Nord-Amerikaprogrammet ved UiS finner du ved å gå til SIU sin prosjektkatalog og søke på Universitetet i Stavanger.

 


 


Sist oppdatert av Bente Dale (26.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol