Styrer, råd og utvalg ved UiS


På disse sidene finner du en oversikt over alle styrer, råd, nemder og utvalg ved Universitetet i Stavanger.

De ulike styrings- og rådsorgan er strukturert etter om det er sentrale og institusjonelle eller om det er organ knyttet til fakultet og institutt:

Sentrale styrer, råd og utvalg

Fakultets- og instituttvise styrer, råd og utvalg

Fra 1. august 2011 trer de nye fakultet- og instituttstyrene i kraft.
 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (11.07.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Sentrale lederfora
Sentrale lederfora