Kandidater til institutt-/senterstyrene ved Det humanistiske fakultet


Antall medlemmer som skal velges står i parentes.

Instituttstyret IKS

Fra undervisnings- og forskerpersonalet (3 faste medlemmer, samt varamedlemmer):
Alexandre Dessingue
Elisabeth Egeli
Benedikt Jager
Anne Kalvig
Brita Strand Rangnes
Geir Skeie
Merja Riitta Stenroos
Olav Tysdal

 

Fra teknisk-administrativt personale (1 fast medlem, samt varemedlemmer):
Ingun Leidland
Randi Njå


Instituttstyret IFU

Fra undervisnings- og forskerpersonalet (2 faste medlemmer, samt varamedlemmer):
Elisabeth Ianke Mørkeseth
Monika Anna Röthle


Fra undervisnings- og forskerpersonalet (1 midlertidig medlem, samt varamedlemmer):
Elisabeth Barstad
Tina Dykesteen Nilsen

Fra teknisk-administrativt personale (1 fast medlem, samt varemedlemmer):
Viiu Vernik

 

 


Instituttstyret IAS

Fra undervisnings- og forskerpersonalet (3 faste medlemmer, samt varamedlemmer):
Sindre Mikal Dyrstad
Anne Nevøy
Stein Erik Ohna
Geirulf Tronerud
Cato Tveit


Fra teknisk-administrativt personale (1 fast medlem, samt varemedlemmer):

Dagny Carolina Opsal
Birgitte Tysdal

 

Instituttstyret IMD

Fra undervisnings- og forskerpersonalet (3 faste medlemmer, samt varamedlemmer):
Jorunn Thortveit
Tor Yttredal
Lise Karin Øzgen

Fra teknisk-administrativt personale (1 fast medlem, samt varemedlemmer):
Jannicke Fjermestad

 

Senterstyret SAF

Fra undervisnings- og forskerpersonalet (3 faste medlemmer, samt varamedlemmer):
Lars Edvin Bru
Hildegunn Fandrem
Thormod Idsøe
Erling Georg Roland
Ingunn Størksen


Fra stipendiatene som er inne i PhD-program ved senteret (1 medlem, samt varemedlem):
Grete Sørensen Vaaland


Fra teknisk-administrativt personale (1 fast medlem, samt varemedlemmer):
Her foreligger det ingen kandidater. Det vil dermed ikke bli avholdt valg på denne gruppen.

 

 

Senterstyret SLF

Fra undervisnings- og forskerpersonalet (3 faste medlemmer, samt varamedlemmer):
Anne Elisabeth Dahle
Nina Nøttaasen Gabrielsen
Trude Hoel
Anne Håland
Margunn Mossige
Arne Olav Nygard
Atle Skaftun


Fra stipendiatene som er inne i PhD-program ved senteret (1 medlem, samt varemedlem):
Gunn Helen Ofstad Oxborough
Elisabeth Brekke Stangeland

Fra teknisk-administrativt personale (1 fast medlem, samt varemedlemmer):
Ellen Rafos
Jostein Tollaksen
 


Sist oppdatert av (03.05.2011)

Skriv ut artikkel print symbol