Comenius etterutdanningsstipend


Comeniusprogrammet tilbyr etterutdanningsstipend for alle ansatte ved en lærerutdanningsinstitusjon. Stipendet kan brukes til kurs, hospitering eller konferansedeltakelse.

Comeniusprogrammet er et sektorprogram for internasjonalisering av skoler og videregående skoler, og inngår i Livslang Læring programmet i EU. Etterutdanningsstipendet er et tilbud til deg som ønsker å delta i opplæring / kompetanseheving gjennom kursdeltakelse, hospitering eller konferanse.

Hvem kan søke?
Alle som jobber i en skole som lærer, rådgiver, skoleleder, eller innen lærerutdanningen i høyere utdanning, dvs. alle ansatte med en funksjon i forhold til utdanning av lærere.

Kursdatabase
Den Europeiske Kommisjon har utarbeidet en kursdatabase for alle som søker etterutdanningsstipend. Dette er for å gjøre det enklere å finne relevante og støtteverdige kurs. Kurs og andre tiltak som ikke står i databasen kan også støttes, men må møte de spesifiserte støttekriteriene som publiseres fra EU-kommisjonen hvert år.

 


Sist oppdatert av (06.04.2011)

Skriv ut artikkel print symbol