Valg ved Det humanistiske fakultet


I menyen til venstre finner du informasjon om de ulike valgene ved Det humanistiske fakultet.


Sist oppdatert av (23.03.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Tidsplan

Onsdag 23. mars: Kunngjøring av valg

Torsdag 31. mars : Utlegging av manntall på intranett

Fredag 8. april kl.15.00: Frist for å klage over manntallet

Mandag 11. april: Gjennomgang av evt. klager på manntallet

Tirsdag 12. april kl.15.00: Nominasjonsfrist

Onsdag 13. april: Godkjenning av kandidater

Torsdag 14. april: Kunngjøring av kandidatene

Torsdag 5.-11. mai: Valgperiode (elektronisk valg)

Torsdag 12. mai: Opptelling og kunngjøring av valgresultat

Torsdag 19. mai: kl.15.00: Frist for å klage over feil ved gjennomføring av valget