Valg av institutt-/senterstyrer ved Det humanistiske fakultet


Det skal velges institutt-/senterstyrer for perioden 1. august 2011- 31. juli 2015. Valgene foregår som elektronisk valg i perioden 5. - 11. mai 2011.

Valgresultat


Sammensetning:

Universitetets styre har i sak US 53/10 vedtatt følgende sammensetning:
Institutt-/senterstyrene:
• 3 vitenskapelige ansatte, hvorav ett kan være midlertidig ansatt *
• 2 studenter
• 1 teknisk-administrativt ansatt
• 1 eksternt medlem
og varamedlemmer i rekkefølge.
* hvis det er over 25 % midlertidig ansatte, noe det er ved samtlige enheter ved fakultet.

Det skal velges:

Instituttstyret IKS
Følgende sammensetning er valgt:
• 3 medlemmer fra undervisnings- og forskerpersonalet, fast ansatte
• ett medlem fra teknisk-administrativt ansatte
og varamedlemmer i rekkefølge.

Instituttstyret IFU
Følgende sammensetning er valgt:
• 2 medlemmer fra undervisnings- og forskerpersonalet, fast ansatte
• 1 medlem fra undervisnings- og forskerpersonalet, midlertidig ansatte*
• ett medlem fra teknisk-administrativt ansatte
og varamedlemmer i rekkefølge.

Instituttstyret IAS
Følgende sammensetning er valgt:
• 3 medlemmer fra undervisnings- og forskerpersonalet, fast ansatte
• 1 medlem fra teknisk-administrativt ansatte

og varamedlemmer i rekkefølge.

Instituttstyret IMD
• 3 medlemmer fra undervisnings- og forskerpersonalet, fast ansatte
• 1 medlem fra teknisk-administrativt ansatte

Senterstyret SAF
Følgende sammensetning er valgt:
• 3 medlemmer fra undervisnings- og forskerpersonalet, fast ansatte
• 1 medlem fra stipendiater som er inne i PhD-program ved senteret
• 1 medlem fra teknisk-administrativt ansatte

Senterstyret SLF
Følgende sammensetning er valgt:
• 3 medlemmer fra undervisnings- og forskerpersonalet, fast ansatte
• 1 medlem fra stipendiater som er inne i PhD-program ved senteret
• 1 medlem fra teknisk-administrativt ansatte
 


Sist oppdatert av (13.05.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Tidsplan

Onsdag 23. mars: Kunngjøring av valg

Torsdag 31. mars : Utlegging av manntall på intranett

Fredag 8. april kl.15.00: Frist for å klage over manntallet

Mandag 11. april: Gjennomgang av evt. klager på manntallet

Tirsdag 12. april kl.15.00: Nominasjonsfrist

Onsdag 13. april: Godkjenning av kandidater

Torsdag 14. april: Kunngjøring av kandidatene

Torsdag 5.-11. mai: Valgperiode (elektronisk valg)

Torsdag 12. mai: Opptelling og kunngjøring av valgresultat

Torsdag 19. mai: kl.15.00: Frist for å klage over feil ved gjennomføring av valget