Nominasjon til fakultetsstyrer og museumsstyre


  • Undervisnings- og forskerpersonalet, fast ansatte, foreslår/nominerer kandidater fra valgkretsen (gruppen).
  • Undervisnings- og forskerpersonalet, midlertidig ansatte, foreslår/nominerer kandidater fra valgkretsen (gruppen).
  • Teknisk-administrativt ansatte foreslår/nominerer kandidater fra valgkretsen (gruppen).
     

I henhold til valgreglementets § 21 nr. 5 kan ingen gjenvelges som styremedlem hvis vedkommende vil ha fungert i dette vervet i et sammenhengende tidsrom på åtte år ved begynnelsen av den nye valgperioden.

Forslag fremmes på eget nominasjonsskjema:

 


Sist oppdatert av (06.04.2011)

Skriv ut artikkel print symbol