Ansatte på Internasjonalt kontor


Internasjonalt kontor er en enhet i Utdanningsavdelingen. Vi jobber med internasjonalisering av utdanningstilbudet ved universitetet, og yter administrativ støtte til alle enheter innen internasjonal mobilitet, samarbeidsprogram og -avtaler, profilering og prosjekter. Kontoret holder til i 3. etg. Kitty Kiellands hus.

Hvert fakultet har to dedikerte kontaktpersoner som utfører rådgivning og saksbehandlingsoppgaver til fakultet i tilknytning til utvikling og forvaltning av studentutveksling i studieprogrammene. En har hovedansvaret, mens den andre i større grad utfører fellestjenester på tvers av fakultetene. Informasjon og rådgivningsoppgaver knyttet til eksterne finansieringskilder (EU, SIU, Norad etc) og støtte i søknadsfasen til eksternt finansierte program er i det vesentligste konsentrert på to rådgivere i kontoret, men hovedansvarlig for fakultetet vil også kunne bistå. Alle reviderer studieadminstrativ veileder innen sine ansvarsområder.

Ekspedisjon 10:00 - 14:00
Telefon: 51 83 27 34
Felles epost for utveksling UT: exchange@uis.no
Felles epost for utveksling INN: utveksling@uis.no


Kontorsjef
Bjarte Hoem
Ledelse av kontoret. Budsjett- og personalansvar. ECIU lokal koordinator


Kontaktpersoner for fakultetene

Bente Dale
Hovedansvarlig TN; Studieprogramutvikling, avtaler og utveksling, NORDTEK,

Marianne Høie
TN; studieprogramutvikling, avtaler og utveksling
UiS; institusjonsavtaler, student.uis.no, sosiale medier

Celine Nygaard
Hovedansvarlig SV og HH; studieprogramutvikling, avtaler og utveksling
UiS; Nordplus, fellesgrader

Hege Rosså 
SV og HH; studieprogramutvikling, avtaler og utveksling
UiS; Institusjonskoordinator for ERASMUS+ KA1 

Magdalena Brekke 
Hovedansvarlig HV; studieprogramutvikling, avtaler og utveksling
UiS; prosjektsøknader og –utvikling (NORPART, E+ KA2), flyktninger

Vibeke Henriette Kvarven
HV; studieprogramutvikling, avtaler og utveksling
UiS; opptak innreisende utveksling, sosiale medier, www.uis.no, Canvas

Mona Heimdal 
Hovedansvarlig UH og UK;
studieprogramutvikling, avtaler og utveksling
UiS; student.uis.no;

Solvor Sleveland
UH og UK; studieprogramutvikling, avtaler og utveksling
UiS; opptak innreisende utveksling, institusjonsavtaler, www.uis.no

Trym N. Holbek
UiS; prosjektsøknader og –utvikling, alle program, institusjonskoordinator E+ KA2, KA3, opplæring («Internasjonaliseringsskolen»)


Praktikanter og ekspedisjonen
Jyoti Bhardwaj

Francois Xavier Constantin-Jonsson


I permisjon:
Erika Torgersen omsorgspermisjon til august 2019

 


Sist oppdatert av Bjarte Hoem (29.08.2018)

Skriv ut artikkel print symbol