Ansatte på Internasjonalt kontor


Internasjonalt kontor er en enhet i Utdanningsavdelingen. Vi jobber med internasjonalisering av utdanningstilbudet ved universitetet, og yter administrativ støtte til alle enheter innen internasjonal mobilitet, samarbeidsprogram og -avtaler, profilering og prosjekter. Kontoret holder til i 3. etg. Kitty Kiellands hus.

Ekspedisjon 10:00 - 14:00
Telefon: 51 83 27 34
Felles epost for innkommende studenter - helgradsopptak: admissions@uis.no
Felles epost for innkommende studenter - utveksling: exchange@uis.no
Felles epost for utreisende studenter: utveksling@uis.no


Kontorsjef
Bjarte Hoem
Kontorsjef. Ledelse av kontoret. Budsjett- og personalansvar.


Fakultetskoordinatorer
Gruppen for fakultetstjenester gir råd og koordinerer tjenester overfor fagmiljøene gjennom fakulteter, institutt og sentre innen prosjektutvikling og -administrasjon, ansattmobilitet og nettverksbygging, internasjonalisering av studieprogram, utdanningspolitikk og strategier. De har også en koordinerende rolle for flere tverrfakultetære program og nettverk ved UiS. Denne gruppen har sin kontorplass i fakultetsadminstrasjonen ved de respektive fakulteter.

Trym N. Holbek
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora og Fakultet for utøvende kunstfag
Hagbard Lines hus, 2. etg.,

Celine Nygaard
Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen UiS og Det helsevitskaplege fakultet
Kjølv Egelands hus, fakultetsadministrasjonen
Institusjonskoordinator for UArctic og Nordlys, Felles gradssamarbeid

Bente Dale
Kjølv Egelands hus, fakultetsadministrasjonen
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institusjonskoordinator for NORDTEK


Mobilitetsteamet

Gruppen for studentmobilitet yter veiledning, rekruttering og saksbehandling for inn- og utreisende studenter samt forvalter UiS sine institusjonelle bilaterale avtaler om studentmobilitet. Teamet har også ansvar for mottaksprogrammet for internasjonale studenter og profilering av UiS i utlandet.

  • Felles epost for saker angående utreisende studenter - studentutveksling: utveksling@uis.no
  • Felles epost for saker angående innreisende studenter - helgradsopptak: admissions@uis.no
  • Felles epost for saker angående innreisende studenter - studentutveksling: exchange@uis.no

Magdalena Brekke 
Teamleder
Internasjonalt opptak, flyktninger, kvoteprogrammet, Institusjonskoordinator for NORPART, Erasmus+ Key Action 2 (strategisk partnerskap, kapasitetsbygging)

Utveksling
Marianne Høie
Utreisende studenter (Nord- og Sør-Amerika), fakultetskontakt TN

Hege Rosså 
Institusjonskoordinator for ERASMUS+, Ansatt- og lærermobilitet, Utreisende studenter (Sentral- og Vest-Europa), fakultetskontakt SV, HH og HF

Vibeke Henriette Kvarven
Innreisende utveksling, utreisende studenter (Norden og Sør-Europa) og mediekommunikasjon

Solvor Sleveleand
Innreisende utveksling, utreisende studenter (Asia og Oceania), fakultetskontakt UH og UK

Mona Heimdal 
Utreisende studenter

Opptak
Shizuka Sydnes 
Innreisende helgradsstudenter, ECIU

Elias Conde Pais 
Innreisende helgradsstudenter

Merete Kloster
Innreisende studenter (vikar)

Praktikant
Jyoti Bhardwaj
Praksisopphold ved IK

I permisjon:
Erika Torgersen Foreldrepermisjon til oktober 2018
Shizuka Sydnes 50% permisjon til juli 2018
Sara Shiromizu Foreldrepermisjon til november 2018

 


Sist oppdatert av Bjarte Hoem (30.04.2018)

Skriv ut artikkel print symbol