Am-Info 1 - 2011


I årets første AM-info kan du lese om noe av det 2011 på Arkeologisk museum vil dreie seg om. Både den nye fanen på hjemmesiden, kalt Kulesider er omtalt, det samme er MUSIT samarbeidet og arkitektkonkurransen som nå er i gang. Les også om Lotte Selsings AmS-Varia og Ulla/Førre undersøkelsene.

Am - info nr. 1 2011


Sist oppdatert av Ingund Svendsen (23.03.2011)

Skriv ut artikkel print symbol