Hilde Skare tilbake som kontorsjef 9. desember


Hilde Skare er tilbake som kontorsjef etter permisjon i ett og et halvt år.

Skare har hatt permisjon fra sin stilling mens hun har jobbet med forskerutdanning i Utdanningsavdelingen ved Universitetet i Stavanger. Trym Holbek har vært vikar for Hilde Skare i perioden hun har vært i permisjon. Holbek jobber til vanlig som internasjonal koordinator ved Det humanistiske fakultet, og har gått tilbake til denne stillingen fra og med 9. desember 2010.


Sist oppdatert av (09.12.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
IMD Bulletin

IMD Bulletin er Institutt for musikk og dans sin interne nyhets- og informasjonskanal for ansatte. Den oppdateres løpende og kommer bare i elektronisk format på denne nettsiden.


Øvrig informasjon for IMD-ansatte finner du på IMD-portalen for ansatte.