Valgstyret


Universitetet i Stavanger har et valgstyre som skal forberede og administrere valg av rektor/prorektor, interne styremedlemmer og fakultetsstyrer/museumsstyre. Valg av instuttstyrer/senterstyrer administreres av fakultetets valgstyre.

Det sentrale valgstyret består av:

Fra undervisnings- og forskerpersonale:

Førsteamanuensis Ivar Austvoll (TN), leder
Universitetslektor Dag Torvanger (HF), nestleder
Stipendiat Anita Berge (HF)
Førsteamanuensis Helge Mauland (SV)

Fra teknisk- administrativt personale:

Seniorkonsulent Kirsten Sikveland (SV)

Fra studentene (kun en av to medlemmer er oppnevnt):

Morten Rønne


Varamedlemmer:

1. Førstelektor Anne Norheim
2. Juridisk seniorrådgiver Dennis Aske


Sekretær: Rådgiver Gry Åse Tjørhom, personalavdelingen
 


Sist oppdatert av (30.11.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Kontaktinformasjon:

Spørsmål om reglement og gjennomføring av rektor- og prorektorvalg:
Valgstyrets leder Ivar Austvoll, tlf. 51832039
Valgstyrets sekretær Gry Åse Tjørhom, tlf. 51833023.

Henvendelser fra media:

Leder for valgkomiteen, Elisabeth Ianke Mørkeseth, tlf. 51833510, elisabeth.i.morkeseth@uis.no
Ola Kvaløy, tlf. 51831582 ola.kvaloy@uis.noValgkomité

Om preferansevalg (pdf)


Regler for preferansevalg (pdf)
 

Kontaktinformasjon:

Spørsmål om reglement og gjennomføring av rektor- og prorektorvalg:
Valgstyrets leder Ivar Austvoll, tlf. 51832039
Valgstyrets sekretær Gry Åse Tjørhom, tlf. 51833023.

Henvendelser fra media:

Leder for valgkomiteen, Elisabeth Ianke Mørkeseth, tlf. 51833510, elisabeth.i.morkeseth@uis.no
Ola Kvaløy, tlf. 51831582 ola.kvaloy@uis.noValgkomité

Om preferansevalg (pdf)


Regler for preferansevalg (pdf)