Nominasjon


Ved valg av rektor og prorektor har stemmeberettigede ansatte og studenter rett til å fremme forslag til kandidater.

Et forslag skal inneholde både rektor- og prorektorkandidat, jf. valgreglementets § 18 nr. 1. Så langt mulig skal det nomineres en person av hvert kjønn. Forslag til kandidater skal fremmes på eget nominasjonsskjema (for rektor/prorektor).

Universitetets styre har i tråd med valgreglementets § 18 nr. 2 oppnevnt en valgkomité. Komiteens mandat er å sørge for at det kommer tilstrekkelig mange og kompetente kandidater til å fylle vervene som rektor og prorektor, jf. valgreglementets § 18 nr. 3.

Se nærmere informasjon om valgkomiteen

 


Sist oppdatert av (30.11.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Kontaktinformasjon:

Spørsmål om reglement og gjennomføring av rektor- og prorektorvalg:
Valgstyrets leder Ivar Austvoll, tlf. 51832039
Valgstyrets sekretær Gry Åse Tjørhom, tlf. 51833023.

Henvendelser fra media:

Leder for valgkomiteen, Elisabeth Ianke Mørkeseth, tlf. 51833510, elisabeth.i.morkeseth@uis.no
Ola Kvaløy, tlf. 51831582 ola.kvaloy@uis.noValgkomité

Om preferansevalg (pdf)


Regler for preferansevalg (pdf)